Privacy Verklaring
Giesen Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jonkershof 9
7822 GD Emmen
0634383601
https/www.giesenfotografie.nl
info@giesenfotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u mij inhuurt voor een fotoreportage heb ik persoonsgegevens  nodig om te kunnen communiceren over mijn diensten. Deze verstrekt u zelf via het contactformulier op de website of via een directe email.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen gebruikt:

  • het afhandelen van de betaling;
  • om te kunnen bellen of e-mailen om de opdracht door te spreken;
  • om op te juiste plek te komen van de fotoreportage;
  • om goederen (bijvoorbeeld een album) af te kunnen leveren;
  • ik verwerk ook persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?
Ik bewaar de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop geen persoonsgegevens aan derden en verstrek uitsluitend aan derden als dit echt noodzakelijk is of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens voor mij verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe ze moet uw gegevens om moeten gaan. Een voorbeeld hiervan is mijn online boekhoudprogramma, zij gebruiken de gegevens om de factuur en/of offerte aan u door te kunnen sturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik heb in een computerbestand naar u of een ander te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@giesenfotografie.nl

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@giesenfotografie.nl

Algemene Voorwaarden

Foto’s kunnen door Giesen Fotografie gebruikt worden op social media en de website. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft verzoeken wij u vriendelijk dit vooraf aan de reportage aan te geven zodat wij rekening kunnen houden met uw privacy wensen
Als u foto’s plaatst op social media, gelieve alleen de foto’s te gebruiken met logo en mijn website alstublieft vermelden.
De auteursrechten van de digitale bestanden blijven ten alle tijden eigendom van Giesen Fotografie tenzij anders overeengekomen.
Wilt u een foto insturen voor bijvoorbeeld een fotowedstrijd of andere commerciële doeleinden dient u eerst toestemming te vragen.
Als u het boekingsformulier terugstuurt gaat u akkoord met mijn uitgangspunten en algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Artikel 1 – Fotoreportage
De klant ontvangt voorafgaand aan de fotoreportage informatie over de kosten van de fotoreportage en eventuele reiskosten. De betaling van de opnamekosten dienen achteraf binnen 14 dagen betaald te worden, 

Artikel 2 – Privé-gegevens 
Giesen Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 3 – Eigendom / auteursrecht 
Het auteursrecht van de foto’s is van Giesen Fotografie tenzij anders overeengekomen. De geportretteerde(n) mag/mogen de foto’s die voorzien zijn van logo gebruiken voor publicatie op zijn/haar/hun persoonlijke website of social media zoals facebook. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. Bij afname van de toegezonden bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of digitale media zonder toestemming van de fotograaf. Het is niet toegestaan dat de klant de digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden zonder toestemming van de fotograaf.

Artikel 4 – Producten
De fotograaf werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

Artikel 5 – Klachten 
De fotograaf zal er te allen tijde naar streven om een product af te leveren waar de geportretteerde(n) zich goed bij voelt/voelen. Gezien de aard van de fotoreportage kan geen garantie worden gegeven voor het maken van specifieke beelden. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering aan de fotograaf te worden meegedeeld.

Artikel 6 – Leveringstermijn
Giesen Fotografie hanteert maximaal 21 dagen voordat de bestanden bewerkt zijn. De bestanden worden via professionele programma’s bewerkt. Voor bruiloften geldt een maximale bewerkingstijd van 5 weken.

Artikel 7 – Overhandiging beeldmateriaal
Wanneer het beeldmateriaal klaar ligt, krijgt de wederpartij een e-mail ter notificatie. Het beeldmateriaal wordt door Giesen Fotografie aan u opgestuurd of aan u overhandigd bij ophalen. Na het overhandigen gaat het risico op de wederpartij over. Bij verzending van beeldmateriaal gaat het risico op de wederpartij over vanaf het moment van verzenden.

Artikel 8 – Bewaren beeldmateriaal
Het beeldmateriaal wordt 3 jaar bewaard door Giesen Fotografie.